Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 4/2022 xem xét cho ý kiến đối với nội dung thuộc thẩm quyền

Ngày đăng 09/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 04/5/2022, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đã chủ trì Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2022, để xem xét cho ý kiến đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

Kết quả, qua xem xét, ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua đối với các nội dung: Công văn số 372/UBND-TH ngày 19 tháng 4 năm 2022 và Công văn số 419/UBND-TH ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, đăng ký điều chỉnh, bổ sung, lùi thời gian trình và xin rút nội dung kỳ họp thứ 7 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Responsive image
 

Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất với nội dung Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến thống nhất danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng bổ sung “Dự án nâng cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Sản Nhi An Giang” sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Áo. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai cac bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đảm bảo theo quy định pháp luật.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua báo cáo hoạt động tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. Riêng đối với tờ trình, nghị quyết về Chương trình khảo sát, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 sẽ tiếp tục hoàn chỉnh nội dung để trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022./.

NGUYỄN NGUYỄN