Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THẨM TRA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 13 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH AN GIANG

Ngày đăng 19/05/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng nay 19/5, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thẩm tra nội dung các Tờ trình, dự thảo, nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban để trình tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Responsive image
Ông Lê Tuấn Khanh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
 
Responsive image
Ông Nguyễn Duy Toàn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan trình bày Tờ trình 331 về Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình 334 về dự thảo, nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình số 337 về dự thảo Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng CSXH, chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023.  

Chiều cùng ngày, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã tiến hành họp thẩm tra nội dung các Tờ trình, dự thảo, nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.

Các Tờ trình, dự thảo, nghị quyết đã được các đại biểu thảo luận, góp ý kiến, thống nhất nội dung và sẽ được trình tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới. 

Bích Vân