Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 12/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Responsive image
(Ảnh minh họa)

 

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung tờ trình của UBND tỉnh như sau:

Tờ trình ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; tờ trình dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh; tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh An Giang; tờ trình về việc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Đề án thành lập thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (sáng thứ Năm), tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

NGUYỄN NGUYỄN