Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 7 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 04/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 7 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Theo đó, ngoài xem xét Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; thông qua các nội dung tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Responsive image
Ảnh minh họa

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận cho ý kiến đối với Báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giám sát trước kỳ họp giữa năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu tại huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh.

Xem xét các báo cáo chuyên đề trình tại kỳ họp như:

Kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025.

Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến những tháng đầu năm 2022.Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021; việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; báo cáo "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành"; Báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2022....

Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các tờ trình, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết liên quan gửi Thường trực và các Ban HĐND tỉnh  để phục vụ đại biểu họp tổ trước kỳ họp và thẩm tra của các Ban.

Các báo cáo cần đi sâu phân tích những nội dung trọng tâm, nêu thực trạng với số liệu cụ thể, phân tích nguyên nhân, đề xuất chính sách, giải pháp để khắc phục những tồn tại; các tờ trình trình HĐND xem xét, ra nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Theo kế hoạch, Kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức trong 02 ngày tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 07/7 đến ngày 08/7/2022./.

NGUYỄN NGUYỄN