Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng 08/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 07/12/2021, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu tại diễn đàn kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: Hôm nay, HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Responsive image
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu

 

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, xin gửi đến các vị đại biểu cùng toàn thể Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2021 - 2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng và phát triển bền vững cho tỉnh. Tuy nhiên, AG cùng với cả nước phải đối mặt với đại dịch Covid19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và sức khỏe nhân dân. Nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, đã khơi thông mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội; từng bước đưa cuộc sống nhân dân về trạng thái “bình thường mới”, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, Tỉnh đã thực hiện đạt 13/15 chỉ tiêu KTXH, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 2,15%, khu vực nông nghiệp tăng trưởng 2,22%, cao hơn cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,12 tỷ USD (tăng 16,06% so kế hoạch); an sinh xã hội, đời sống nhân dân được chăm lo tốt; an ninh chính trị - TTATXH được giữ vững…

Trong thành tựu chung đó, HĐND tỉnh đã có những đóng góp rất tích cực. Chất lượng hoạt động luôn được quan tâm đổi mới; bám sát và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác giám sát tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã linh hoạt trong hoạt động và ban hành khá kịp thời các chính sách, quyết định, góp phần quan trọng cùng với tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định tình hình, từng bước khôi phục kinh tế xã hội.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Tôi xin ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, trong bối cảnh KTXH trong nước và quốc tế còn rất nhiều khó khăn, dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường và đặt ra thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là việc xác định chính sách, biện pháp, kế hoạch phục hồi kinh tế nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân. Do đó, Tôi đề nghị HĐND, UBND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của BCH Đảng bộ tỉnh để quyết định những chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021 – 2025. HĐND Tỉnh cần tập trung phân tích, đánh giá toàn diện những mặt làm được và hạn chế, từ đó đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022. Trong đó, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, khôi phục sản xuất; huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ngoài ra, HĐND Tỉnh cần tập trung thảo luận và quyết định các giải pháp hỗ trợ người dân ổn định sản xuất nông nghiệp. Nâng cao chuỗi giá trị nông sản và tăng thu nhập cho nông dân. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Thứ hai, HĐND, UBND các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục và phát triển KTXH trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Để đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra, Tôi đề nghị HĐND và UBND Tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, ban hành và triển khai cơ chế, chính sách và các giải pháp tổ chức thực hiện, các đại biểu Hội đồng nhân dân cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các Nghị quyết dự kiến ban hành tại kỳ họp này, đảm bảo quy định pháp luật và mang tính khả thi.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tăng cường các hoạt động khảo sát, giám sát nhằm đảm bảo giữ vững kỷ cương pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; hướng về cơ sở, liên hệ mật thiết với Nhân dân; lắng nghe, thấu hiểu để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý lợi ích chính đáng, nhất là các vấn đề bức xúc mà cử tri đặt ra trước kỳ họp.

Tôi đề nghị UBMTTQVN Tỉnh tập hợp, đoàn kết, tạo đồng thuận và đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách tác động đến đời sống nhân dân. Đồng thời đề nghị cử tri và Nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang rất mong đợi và kỳ vọng HĐND và UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, đưa tỉnh An Giang vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng phát triển.

Kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, HĐND cùng toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh nhà: mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

NGUYỄN NGUYỄN