Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Ngày đăng 19/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng 14/4, tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành, để giải quyết các công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo sở, ngành có liên quan tham dự.
Responsive image

Biểu quyết thông qua các Nghị quyết

 

Responsive image

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

 

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường; thông qua Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đại tá Lê Minh Quang (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) do chuyển công tác. Đồng thời, ban hành 6 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách và pháp chế, như: Thông qua Đề án thành lập thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; bổ sung danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết 47/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh về danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh); việc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Nưng đề nghị, UBND các cấp, ngành cần khẩn trương triển khai để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, bảo đảm công khai, minh bạch. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ và đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tăng cường giám sát, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết ngay sau khi được ban hành.

GIA KHÁNH