Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày đăng 22/05/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 19/5/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong 01 ngày, khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.
Responsive image

Hình ảnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang, khóa X (Nguồn: www.angiang.dcs.vn)

 

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định thông qua các nội dung sau:

- Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

-  Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Dự thảo Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023.

Hiệp Hùng