Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 02/03/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh vừa quyết định giám sát chuyên đề của Ban. Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 18/3/2022, Đoàn giám sát của Ban do ông Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát tại UBND các huyện: Tịnh Biên, Châu Thành; Sở Tài nguyên – Môi trường và Ban Dân Tộc tỉnh.

Nội dung của đợt giám sát tập trung đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Nêu khái quát về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số tại địa phương (trong đó nêu cụ thể tổng số hộ dân tộc thiểu số, số hộ nghèo, cận nghèo, nghề nghiệp chủ yếu, thu nhập...); công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg; công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg; kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt, về bố trí ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư, kết quả hỗ trợ vay vốn tín dụng; công tác lập dự toán, phân bổ kinh phí, quản lý sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg.../.

Kim Yến