Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Đảng bộ và Nhân dân An Giang học và làm theo Người từ những điều bình dị nhất

Ngày đăng 20/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(TUAG)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ vĩ đại mà bình dị, Người là tấm gương, là đạo đức cho mỗi thế hệ đảng viên và Nhân dân Việt Nam học tập noi theo. "Giản dị - lão thực - hiền minh" là những đặc tính nổi bật trong đạo đức, lối sống và phong cách Hồ Chí Minh, sự giản dị một cách tự nhiên vốn có của một bậc vĩ nhân, hiền triết.
Responsive image
 

Học tập và làm theo Bác không cần những gì cao xa, to lớn mà đó là việc ý thức, tu dưỡng đạo đức cách mạng; đó là chí công vô tư; đó là cách sống nhẫn nại, yêu thương, san sẻ từ những điều bình dị nhất. Và những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở quê lúa An Giang thực sự thành công từ chính những điều bình dị nhất.

Từ những ngày đầu thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang đã thực hiện đúng phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ... Điều đó minh chứng bằng chính sự đoàn kết của toàn Đảng bộ. Dẫu rằng, vẫn còn một vài cá nhân, tổ chức vi phạm nguyên tắc Đảng, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật nhưng xét góc độ tổng quan, 5 năm qua là chặng đường mà Đảng bộ An Giang vừa xây dựng, vừa rèn luyện, vừa đoàn kết để cùng đưa An Giang vượt qua những giai đoạn khó khăn vững bước phát triển.

Chính sự đoàn kết gương mẫu từ những cán bộ lãnh đạo đã tạo tấm gương sáng cho đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đạt được một số kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu, vô cảm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị tạo niềm tin yêu trong Nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đều xác định những mục tiêu, việc làm cụ thể gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với những nội dung thiết thực như: Thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, khám, chữa bệnh, dạy và học… Điều đó đã được minh chứng bằng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân... luôn được nâng cao, năm sau cao hơn năm trước. Học tập và làm theo Người với tinh thần tự soi, tự sửa, tự chỉnh huấn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Và mỗi cán bộ tỉnh An Giang là một bộ phận, mỗi đảng viên là một mắc xích đã đưa guồng máy tỉnh nhà chạy nhanh, chạy vững chắc trên cao tốc phát triển. Hiểu rằng "đảng viên đi trước" thì "làng nước theo sau". Hàng trăm, hàng nghìn mô hình hay, cách làm sáng tạo của tập thể Đảng bộ, chính quyền các cấp quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã triển khai hiệu quả. Điều đó đã lan tỏa ý thức học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh đến với mỗi người dân.

 
Responsive image
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương mẫu mực của kính dân, gần dân và vận dụng hiệu quả tinh thần khoan thai sức dân. Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh nhà đã vận dụng điều ấy với hàng loạt mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đơn cử như ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đưa tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường phổ thông. Toàn quân An Giang với mô hình "Nói ít - Làm nhiều - Làm có hiệu quả", cán bộ chiến sỹ biên phòng là mô hình "Hũ gạo tình thương với Sổ gạo tiết kiệm"; ngành công an với diễn đàn lắng nghe nhân dân và "mỗi ngày vì 1.000 đồng vì đồng đội" và 11 huyện thị thành phố với 156 xã phường thị trấn là hàng chục ngàn mô hình hay, cách làm sáng tạo khác, xây dựng quê hương phát triển, vun đắp cuộc sống ấm no, xây dựng chính quyền và nhân dân thành khối thành đồng vững chắc.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: "Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp". Và với tinh thần ấy, từ những điều bình dị nhất, từ những mô hình thiết thực nhất, đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang luôn noi theo để xây dựng một An Giang giàu mạnh, một miền quê đáng sống, góp phần đưa đất nước hùng cường giàu mạnh, dân chủ công bằng văn minh theo đúng nguyện ước của Người!

Hiệp Hùng