Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Quốc hội thông qua Luật Đường bộ

Ngày đăng 03/07/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Với 447/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 27/6, Quốc hội đã thông qua Luật Đường bộ. Luật được thông qua có bố cục gồm 6 chương với 86 điều, quy định về hoạt động đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ.
Quốc hội thông qua Luật Đường bộ- Ảnh 1.
 

Quốc hội thông qua Luật Đường bộ với 447/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành

Trước khi biểu quyết thông qua, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

Theo báo cáo, về giải thích từ ngữ (Điều 2), có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 6 không rõ, theo đó, người sử dụng đường bộ phải là người tham gia giao thông, là tổ chức, cá nhân, còn người chủ sở hữu khai thác, vận hành đường bộ thì có thể là tư nhân hoặc Nhà nước vì đó là tài sản công.

UBTVQH cho rằng: Cụm từ "Người quản lý, sử dụng đường bộ" nhằm chỉ 2 nhóm chủ thể gồm: (1) Các cơ quan quản lý đường bộ được giao quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công về kết cấu hạ tầng đường bộ; (2) Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đường chuyên dùng, đường trong nội bộ chung cư, trong nhà ga, bến cảng do tổ chức, cá nhân khác là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý. Cụm từ này phù hợp với quy định tại Điều 124, Điều 126 của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

Trong Luật này, cụm từ "Người quản lý, sử dụng đường bộ" chỉ quy định đối với các hoạt động sử dụng "công trình đường bộ" (bao gồm các công trình phục vụ quản lý, vận hành, khai thác đường bộ), do chủ thể trực tiếp quản lý công trình đường bộ thực hiện, không phải là người tham gia giao thông, vì người tham gia giao thông chỉ sử dụng "đường bộ". Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7), UBTVQH đã chỉ đạo rà soát quy định của Bộ luật Hình sự và nhận thấy, Điều 7 dự thảo Luật Đường bộ và Điều 9 dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thể hiện đầy đủ các hành vi cấu thành "tội cản trở giao thông đường bộ" tại Điều 261 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về cấp kỹ thuật của đường bộ (Điều 10), có ý kiến đề nghị bổ sung đường tốc độ cao để bao quát hết tất cả các loại đường và tổ chức giao thông phù hợp. UBTVQH cho rằng: Để xác định bổ sung một loại cấp kỹ thuật đường bộ cần xem xét, đánh giá kỹ và cần xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Mặt khác, đường cấp I đã có thiết kế tối đa tới 120 km/h. Tham khảo quy định của một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc không quy định và không có tiêu chuẩn riêng cho đường tốc độ cao. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung cấp đường này trong dự thảo Luật.

Đối với quy định về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ (Điều 12), tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH thấy rằng, việc quy định cụ thể tỷ lệ đất dành cho đường bộ trong đô thị cần phải phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị; đồng thời phải xem xét trên cơ sở đánh giá toàn diện quỹ đất dành cho các lĩnh vực giao thông khác (đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không). Do đó, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý Điều này phù hợp với Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/02/2022 của Bộ Chính trị; đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn từng giai đoạn phát triển và tính đặc thù của các loại đô thị. 

Về sử dụng hành lang an toàn đường bộ (Điều 16), khoản 2, khoản 3, có ý kiến đề nghị bổ sung cụ thể các hoạt động cá nhân được thực hiện trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ chưa được Nhà nước thu hồi. UBTVQH thấy rằng, việc sử dụng đất trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ cần tuân thủ và thống nhất với quy định của Luật Đất đai. Theo đó, tại khoản 3 Điều 16 dự thảo Luật đã quy định trường hợp đất hành lang an toàn đường bộ chưa được thu hồi thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật Đất đai và phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về hoạt động vận tải đường bộ (Điều 56), tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung loại hình xe 4 bánh có gắn động cơ vào khoản 5 và các khoản có liên quan tại Điều 56.

Đối với phí giao thông nội đô, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định phí giao thông nội đô áp dụng đối với ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong những khung thời gian nhất định hạn chế sự phát triển quá mức của phương tiện giao thông cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị; đồng thời bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước để tăng cường hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng  đường bộ và hệ thống giao thông công cộng trong các đô thị.

UBTVQH cho rằng, quy định về phí giao thông nội đô không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội chưa quy định nội dung này trong dự thảo Luật.

Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ