Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (21/08/2023)

 

CHI ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ NGƯỜI CÓ CÔNG NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH -LIỆT SĨ (28/07/2023)

 

Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Chương trình Quốc tế thiếu nhi 01/6 (05/06/2023)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 5 năm 2023 (22/05/2023)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 4 năm 2023 (26/04/2023)

 

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thành công tốt đẹp (16/04/2023)

 

Nữ công đoàn viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” (10/03/2023)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 02 năm 2023 (01/03/2023)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 01 năm 2023 (08/02/2023)

 

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2022 của Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (18/12/2022)

 

Tổ Đảng số 02 -Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh thảo luận tình hình thực hiện nghị quyết của Chi bộ năm 2022 (14/12/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 11 năm 2022 (10/12/2022)

 

TỔ CHỨC BUỔI HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (17/10/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 9 năm 2022 (06/10/2022)

 

Tri Tôn: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trao xe đạp cho học sinh (12/09/2022)