Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (10/08/2022)

 

Hoạt động Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 (09/08/2022)

 

CĐCS và Chi đoàn tổ chức chương trình “vui đón nắng hè” tại huyện Châu Chú (01/08/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị (08/07/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 6/2022 (04/07/2022)

 

Ban hành Nghị quyết Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (06/06/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 25-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương (03/06/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 5/2022 (31/05/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 4/2022 (04/05/2022)

 

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh An Giang, lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024 (19/04/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 3/2022 (28/03/2022)

 

Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (18/03/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 01/2022 (09/02/2022)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 12/2021 (27/12/2021)

 

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập và cá nhân năm 2021 (24/11/2021)