Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Thông tin tuyên truyền tổng hợp

Nhà nước thuộc về Nhân dân - một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn! (31/08/2023)

 

Bộ Chính trị ban hành quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan (31/08/2023)

 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh (25/08/2023)

 

Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (24/08/2023)

 

Kế thừa và phát huy tư tưởng Chủ tịch Tôn Đức Thắng về đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang (21/08/2023)

 

Tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng (21/08/2023)

 

Học tập tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng (17/08/2023)

 

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (16/08/2023)

 

Những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở An Giang (11/08/2023)

 

Sinh hoạt chính trị: Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của TBT Nguyễn Phú Trọng (08/08/2023)

 

Tham nhũng là “giặc nội xâm”! (27/06/2023)

 

Thực hiện đúng điều mong ước và lời căn dặn thiết tha nhất của Bác! (09/06/2023)

 

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (06/06/2023)

 

Khắc phục bệnh sợ trách nhiệm (12/05/2023)

 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) (12/05/2023)