Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng đoàn - Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 4/2022 xem xét cho ý kiến đối với nội dung thuộc thẩm quyền (09/05/2022)

 

Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh An Giang họp thường kỳ tháng 3 (30/03/2022)

 

Thống nhất các tờ trình của UBND tỉnh (01/03/2022)

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Việt Huỳnh, thăm chúc Tết gia đình chính sách tại xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành (25/01/2022)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh họp mở rộng tháng 01/2022 (24/01/2022)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 01 năm 2022 (24/01/2022)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh họp mở rộng tháng 12/2021 (20/12/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/12/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh An Giang thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (22/11/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 11 năm 2021 (17/11/2021)

 

Khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021 (15/11/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng (04/11/2021)

 

Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với huyện Tịnh Biên về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (11/10/2021)

 

Ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/09/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 9/2021 (14/09/2021)