Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng đoàn - Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH AN GIANG HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 8, XEM XÉT NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG (04/08/2023)

 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH AN GIANG HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 6/2023 (03/07/2023)

 

Thường trực HĐND tỉnh An Giang họp phiên thường kỳ tháng 5/2023 (22/05/2023)

 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH AN GIANG HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 4/2023 (26/04/2023)

 

Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Quý 1/2023 (27/03/2023)

 

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02/2023 (24/02/2023)

 

Thường trực HĐND tỉnh An Giang họp phiên thường kỳ tháng 01/2023 (15/01/2023)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình giám sát năm 2023 (08/01/2023)

 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH AN GIANG HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 12/2022 (28/12/2022)

 

An Giang: Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (28/12/2022)

 

Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân cấp huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/12/2022)

 

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm (25/11/2022)

 

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (chuyên đề) (21/10/2022)

 

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022 (26/09/2022)

 

Chuẩn bị các hoạt động HĐND tỉnh cuối năm (29/08/2022)