Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tin hoạt động

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh (30/11/2021)

 

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh (29/11/2021)

 

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh đợt 2 (23/11/2021)

 

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh (23/11/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh An Giang thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (22/11/2021)

 

An Giang: Triệu tập kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (19/11/2021)

 

Nhiều nội dung sẽ được chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 (cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (17/11/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 11 năm 2021 (17/11/2021)

 

Khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021 (15/11/2021)

 

Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thoại Sơn trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh (11/11/2021)

 

Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện An Phú (11/11/2021)

 

Họp Tổ đại biểu số 02 Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Châu Đốc trước kỳ họp cuối năm 2021 (11/11/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng (04/11/2021)

 

An Giang: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát trước kỳ họp cuối năm 2021 (02/11/2021)

 

Thông cáo kết quả kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/11/2021)