Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tin hoạt động

Tân Châu: Tiếp đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang (02/05/2024)

 

Dự kiến Kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 12/7/2024 (23/04/2024)

 

HĐND tỉnh An Giang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng (19/04/2024)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang dự kiến tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực tháng 5 năm 2024 (17/04/2024)

 

Cần tháo gỡ nhiều vướng mắc trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ (16/04/2024)

 

Ngày 19/4, diễn ra kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (16/04/2024)

 

HĐND tỉnh An Giang chúc Tết Chol Chnam Thmay (15/04/2024)

 

Huyện Thoại Sơn đề nghị nguồn vốn sửa chữa hạ tầng kỹ thuật các cụm dân cư vượt lũ (15/04/2024)

 

Giám sát kết quả quản lý cụm, tuyến dân cư vượt lũ tại huyện Châu Phú (10/04/2024)

 

BAN VĂN HÓA XÃ HỘI THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO, NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 19 HĐND TỈNH AN GIANG (04/04/2024)

 

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự huyện Chợ Mới chưa đủ quân số (22/03/2024)

 

Cần tăng hỗ trợ cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở (21/03/2024)

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh quyết định khảo sát, giám sát trước kỳ họp giữa năm 2024 (18/03/2024)

 

Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 10/4/2024 (08/03/2024)

 

Bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh An Giang (06/03/2024)