Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tin hoạt động

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (11/08/2022)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (10/08/2022)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang họp phiên thường kỳ tháng 7/2022 (09/08/2022)

 

Từ ngày 11/8 đến 15/8/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2022 trên địa bàn tỉnh (09/08/2022)

 

Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (04/08/2022)

 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh An Giang thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hường (26/07/2022)

 

HĐND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu (22/07/2022)

 

An Giang tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 (21/07/2022)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát nhiều nội dung quan trọng trong năm 2023 (18/07/2022)

 

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X thông qua 24 nghị quyết (14/07/2022)

 

An Giang: Tổ chức Kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (13/07/2022)

 

Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (11/07/2022)

 

Xem xét các dự thảo nghị quyết, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (04/07/2022)

 

An Giang: Thông báo đường dây điện thoại phục vụ kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (29/06/2022)

 

An Giang: Triệu tập kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/06/2022)