Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội - Xây dựng pháp luật

Sẽ có 'cẩm nang' để chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND (09/08/2022)

 

Dự thảo Luật Đất đai đang lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động (09/08/2022)

 

Ban Công tác đại biểu có chức năng dự kiến, phân bổ số lượng ĐBQH được bầu (09/08/2022)

 

Thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh (25/04/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (25/04/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật Cảnh sát cơ động (25/04/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (19/04/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) (19/04/2022)

 

Thông qua Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động (28/03/2022)

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực Công thương, Tài nguyên và Môi trường (14/03/2022)

 

Xem xét điều chỉnh tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế (14/03/2022)

 

Sớm triển khai Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (04/11/2021)

 

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu (04/11/2021)

 

Chống tiêu cực ngay trong xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để 'tham nhũng chính sách' (04/11/2021)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp trên 30 ý kiến tại kỳ họp Quốc hội (02/11/2021)