Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội - Xây dựng pháp luật

AN GIANG GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI) (19/09/2023)

 

An Giang: Nhiều ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Căn cước Công dân (sửa đổi) (19/09/2023)

 

Cần giảm tiêu chuẩn lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (19/09/2023)

 

Thảo luận 2 dự thảo luật (11/09/2023)

 

Chủ tịch Quốc hội: 9 nhiệm vụ ưu tiên triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội (08/09/2023)

 

Đánh giá công tác xây dựng và triển khai luật, nghị quyết (08/09/2023)

 

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Có bước tiến rất quan trọng về chất lượng (15/05/2023)

 

Bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm (12/05/2023)

 

Đóng góp dự thảo Luật Giao dịch điện tử và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (04/05/2023)

 

An Giang lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Phòng thủ dân sự (05/04/2023)

 

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (21/03/2023)

 

Tổng hợp ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải bảo đảm tính toàn diện (14/03/2023)

 

HỘI THẢO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ (10/03/2023)

 

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cơ bản đáp ứng được mục tiêu, quan điểm đặt ra (05/01/2023)

 

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 3/1/2023 - 15/3/2023 (05/01/2023)