Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội - Hoạt động giám sát

Kết quả qua 07 năm thi hành Luật Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (19/09/2023)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp (15/08/2023)

 

Khảo sát việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người ở An Giang (27/03/2023)

 

Vấn đề được lựa chọn chất vấn là đúng và trúng (21/03/2023)

 

Đại biểu Quốc hội An Giang chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (21/03/2023)

 

Bộ trưởng Bộ Công an: Hoàn thiện thể chế và khắc phục sơ hở trong phòng ngừa tham nhũng (21/03/2023)

 

Hạn chế tình trạng tẩu tán tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế (21/03/2023)

 

Đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề nóng trong việc xét xử của ngành Tòa án (21/03/2023)

 

Chất vấn và trả lời chất vấn: Ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề (21/03/2023)

 

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh An Giang (10/03/2023)

 

Đoàn giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm việc tại An Giang (10/03/2023)

 

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội giám sát chuyên đề tại tỉnh An Giang (10/03/2023)

 

Triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng (01/03/2023)

 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát, thẩm tra Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) tại An Giang (27/02/2023)

 

Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc tại An Giang (14/02/2023)