Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội

Từ ngày 22/3 đến 08/4: Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021” (21/03/2022)

 

Từ ngày 23/12 đến 30/12: Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh (21/12/2021)

 

Năm 2022: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tiến hành giám sát nhiều nội dung quan trọng (21/12/2021)

 

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động (27/09/2021)

 

Thống nhất Chương trình giám sát năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (25/08/2021)

 

Giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” (19/08/2021)

 

Giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021” (16/08/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV qua phương tiện thông tin đại chúng (10/08/2021)

 

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7 (17/06/2021)

 

Đánh giá tình hình quyết toán ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 ... tại tỉnh An Giang (15/04/2021)

 

Ngày 24/11/2020 đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (19/11/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và làm việc với chính quyền địa phương trước kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV (11/09/2020)

 

Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021 (19/08/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV (22/06/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV (04/05/2020)