Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội

Từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV (19/09/2023)

 

Từ ngày 28/8 - 30/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận 09 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 6 (28/08/2023)

 

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội diễn ra vào ngày 26/8/2023 (21/08/2023)

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 đối với Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (08/08/2023)

 

Từ ngày 03/7 đến ngày 05/7/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (19/06/2023)

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV (26/04/2023)

 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 11 nội dung quan trọng (13/04/2023)

 

Góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (21/03/2023)

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 (10/03/2023)

 

Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (09/01/2023)

 

Dự kiến báo cáo Quốc hội xem xét 5 nội dung tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 (25/12/2022)

 

Dự kiến trong năm 2023, UBTVQH có 12 phiên họp thường kỳ và 5 phiên họp chuyên đề (18/12/2022)

 

Khai mạc phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 10/10/2022 (10/10/2022)

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (26/09/2022)

 

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 (16/09/2022)