Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tin hoạt động

Tăng trưởng kinh tế đang phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm (15/05/2024)

 

Xem xét các nội dung, điều kiện đảm bảo cho kỳ họp thứ 7 của Quốc hội (15/05/2024)

 

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị nhiều vấn đề đến Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (15/05/2024)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề xuất 03 nội dung vấn đề quan trọng chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (10/05/2024)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV (10/05/2024)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với Công ty Điện lực An Giang (10/05/2024)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh nắm tình hình đời sống việc làm của người lao động trước khi tiếp xúc cử tri (10/05/2024)

 

Nhiều ý kiến đóng góp Luật Cảnh vệ (10/05/2024)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đấu giá Tài sản (07/05/2024)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang làm việc với Khu Quản lý đường bộ IV - Cục Đường bộ Việt Nam (07/05/2024)

 

Nỗ lực xây dựng quê hương Bác Tôn nhiều hơn nữa (02/05/2024)

 

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri huyện Thoại Sơn (02/05/2024)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Châu Phú (02/05/2024)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Phú Tân trước Kỳ họp thứ 7 (02/05/2024)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri Cù Lao Giêng (02/05/2024)