Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về công tác rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục trên cả nước (01/04/2020)

 

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xây dựng cầu nối trung tâm tp. Long Xuyên qua xã Mỹ Hòa Hưng (31/03/2020)

 

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về công tác cán bộ (27/03/2020)

 

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về tiến độ xây dựng tuyến đường tránh Long Xuyên (27/03/2020)

 

Bộ Công thương trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang (23/03/2020)

 

Bộ NN&PTNT trả lời kiến nghị cử tri về việc phối hợp kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc vi phạm trong sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp (19/03/2020)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về việc tìm và khai thác thị trường nông sản (17/03/2020)

 

Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri về xây dựng các chế tài hành chính, kinh tế nghiêm khắc hơn đối với tội phạm ma túy, xâm hại trẻ em (06/03/2020)

 

Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri về tội phạm tham nhũng, tội phạm hình sự, cho vay nặng lãi (05/03/2020)

 

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang (21/02/2020)

 

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang (17/02/2020)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về thiết kế các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần điều chỉnh cho phù hợp hơn (17/02/2020)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri nghiên cứu thực hiện tích tụ ruộng đất tiến đến bỏ hạn điền để giải phóng trong sản xuất nông nghiệp (17/02/2020)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý và hỗ trợ bệnh dịch tả lợn Châu Phi (17/02/2020)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (17/02/2020)