Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

03 Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA X

Cập nhật ngày 26/7/2021 (03 tập tin)

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

87/BC-VP

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 18 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 14/12/2020)

639/BC-UBND; 640/BC-UBND

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2020 HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (cập nhật ngày 22/10/2020)

  • 1