Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Bầu cử

Thành lập Ủy ban bầu cử thị xã Tân Châu (25/01/2021)

 

Bầu cử QH khóa XV: Chọn đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới (22/01/2021)

 

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (19/01/2021)

 

Thành lập Ủy ban bầu cử huyện Phú Tân (19/01/2021)

 

TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC BẦU CỬ (19/01/2021)

 

Thành lập Ủy ban bầu cử huyện An Phú (18/01/2021)

 

Tri Tôn: Thành lập Ủy ban bầu cử huyện. (13/01/2021)

 

An Giang: Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh. (07/01/2021)

 

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/01/2021)

 

Đề nghị thành lập Ủy ban bầu cử để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về bầu cử (21/12/2020)

 
  • 1