Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(25/09/2020) Giám sát kết quả thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch khảo sát, giám sát ...

(25/09/2020) Kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp lần thứ nhất vào chiều ngày 24/9/2020, với các nộ ...

(25/09/2020) Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Tiếp tục phiên làm việc chiều ngày 24/9, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng suốt và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu ...

(24/09/2020) Từ ngày 13/10 đến 15/10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân giám sát trước kỳ họp cuối năm 2020

Ngày 22/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân đã có kế hoạch và quyết định thành lập đoàn khảo sát, giám s ...

(24/09/2020) Đồng chí Võ Văn Thưởng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Sáng ngày 24/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Hội ...

(21/09/2020) Tổ chức giám sát hoạt động của đại biểu dân cử năm 2020

Ngày 16/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức giám sát hoạt động của đại biểu dân ...

(21/09/2020) Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI