Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(22/05/2020) Trả lời ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh: Về chuyển đổi công năng Khu thương mại Tịnh Biên

Ngày 12/5/2020 Ban Quản lý khu kinh tế có báo cáo số 772/BC-BQLKKT trả lời như sau: ...

(22/05/2020) Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị gửi gắm nhiều vấn đề đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trì ...

(22/05/2020) Xem xét việc triển khai và kết quả thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Tân Châu vừa quyết định kế hoạch giám sát giữa năm 2020. Theo đó, Tổ đại biểu HĐND t ...

(22/05/2020) Xem xét công tác phòng chống vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe gắn máy trên quốc lộ 91

Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh do ông Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉ ...

(22/05/2020) Xem xét công tác bảo quản các xe mô tô vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện Châu Phú

Đoàn khảo sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh do ông Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉ ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI