Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(18/09/2020) Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh

Cách đây 90 năm, với khí thế tiến công thần tốc, nhân dân ta đã làm nên một cao trào cách mạng vô cùng mạnh mẽ - cao trà ...

(18/09/2020) Không thể xuyên tạc và bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chỉ cần hiểu đúng về lịch sử, viết đúng sự thật lịch sử thì mỗi người đều nhận thấy rất rõ rằng, cuộc đời, sự nghiệp, tư ...

(18/09/2020) Thông báo về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Để chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 17/9/2020, Ủy ban n ...

(17/09/2020) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 7 đơn vị huyện Tri Tôn do ông Cao Quang Liêm – Tỉnh ủy viên, Tổ trưởng Tổ đại biểu ...

(17/09/2020) Đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế ...

(17/09/2020) Người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ng ...

(16/09/2020) Công bố quyết định, kế hoạch khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2020

Ông Lê Thanh Dũng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh vừa dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường để côn ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI