Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(12/08/2020) Chấn chỉnh các nội dung liên quan đến công tác phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 06/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 822/UBND-TH về việc chấn chỉnh các nội dung liên quan đến công tá ...

(12/08/2020) TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP TẠI XÃ BÌNH PHÚ, HUYỆN CHÂU PHÚ

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp với hơn 60 bà con cử tri tại xã Bình Phú, huyện C ...

(12/08/2020) TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP TẠI XÃ BÌNH MỸ, HUYỆN CHÂU PHÚ

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2020 tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. ...

(12/08/2020) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Châu Đốc

Đến nay, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố vừa hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri của 07 xã, phường trên ...

(12/08/2020) Thống nhất Chương trình giám sát của các Ban HĐND huyện Tịnh Biên năm 2021

Các Ban Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên vừa quyết định Chương trình giám sát năm 2021, cụ thể như sau: ...

(12/08/2020) Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri Về hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế trọng tâm hàng năm

Cử tri kiến nghị: Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế trọng t ...

(12/08/2020) Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri

Cử tri kiến nghị: Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn các Bộ, ngành quan tâm đến các điều khoản có nội dung giao cho địa phươn ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI