Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(03/08/2020) Giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành giám sát theo kế hoạch của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh ...

(03/08/2020) Họp thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng ...

(03/08/2020) Thống nhất Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện Tịnh Biên năm 2021

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên vừa quyết định Chương trình giám sát năm 2021, cụ thể như sau: ...

(03/08/2020) Đại biểu HĐND ba cấp tiếp xúc cử tri xã An Hảo, huyện Tịnh Biên

Sáng ngày 31/7/2020, đại biểu HĐND ba cấp huyện Tịnh Biên vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND giữa năm 2020 đối ...

(03/08/2020) Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND huyện Tịnh Biên năm 2021

Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên vừa thông qua Chương trình giám sát năm 2021, cụ thể như sau: ...

(03/08/2020) Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương

Ngày 30/7/2020, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 26/5 ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI