Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(05/08/2020) Bộ Giao thông – Vận tải trả lời kiến nghị cử tri về xây dựng cầu Tân Châu – Hồng Ngự

Cử tri kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị, có kế hoạch xây dựng cầu Tân Châu – Hồng Ngự (Đồng Tháp) để kết nối giao thô ...

(05/08/2020) Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất

(Chinhphu.vn) – Chiều ngày 3/8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn ...

(05/08/2020) Thống nhất Chương trình giám sát của HĐND huyện An Phú năm 2021

Hội đồng nhân dân huyện An Phú vừa thông qua Chương trình giám sát năm 2021, cụ thể như sau: ...

(05/08/2020) Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 03/8/2020, Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Công văn số 97/HĐND-VHXH về việc chuyển kiến nghị đến ...

(03/08/2020) Giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành giám sát theo kế hoạch của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh ...

(03/08/2020) Họp thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng ...

(03/08/2020) Thống nhất Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện Tịnh Biên năm 2021

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên vừa quyết định Chương trình giám sát năm 2021, cụ thể như sau: ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI