Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(05/03/2021) Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại huyện An Phú

Ngày 04/3/2021, Đoàn giám sát do đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng ...

(05/03/2021) Thẩm tra các mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 02/3/2021, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyế ...

(05/03/2021) Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 02/2021

Sáng ngày 01/3/2021, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ...

(05/03/2021) Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng

(Chinhphu.vn) – Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, công việc còn lại rất lớn, do đó cần rất khẩn trương, ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI