Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(13/07/2020) Lãnh đạo Công ty điện lực An Giang trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh

Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung kết quả thực hiện giảm giá điện cho người dân trên ...

(13/07/2020) Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh

Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung: “Tuyến Đường tỉnh 945 (cũ) đang xuống cấp trầm t ...

(13/07/2020) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh

Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, ...

(10/07/2020) Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 09/7/2020, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x ...

(10/07/2020) Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 09/7/2020, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - ngân sác ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI