Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết tâm lớn, đồng thuận cao trong đấu tranh chống tham nhũng! (30/12/2019)

 

Phòng và chống tệ cơ hội chính trị hiện nay (30/12/2019)

 

Phòng, chống bệnh lười biếng (30/12/2019)

 

Bệnh mùa bỏ phiếu (30/12/2019)

 

Phòng, chống bệnh lười biếng (09/12/2019)

 

Trong Đảng ai cũng phải hiểu và làm theo! (03/12/2019)

 

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác (14/11/2019)

 

Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh (14/11/2019)

 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam (03/09/2019)

 

Những thành tựu chủ yếu qua 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ ở An Giang (03/09/2019)

 

Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách (30/07/2019)

 

An Giang: Một số thành tựu qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (30/07/2019)

 

“Đầu tiên là vấn đề đối với con người” (26/07/2019)

 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác (22/07/2019)

 

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (26/06/2019)