Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mẫu chuyện nhỏ, giá trị to (30/12/2020)

 

Tăng tiêu chuẩn cho chiến sĩ (11/12/2020)

 

Tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ phòng không (11/12/2020)

 

Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ (11/12/2020)

 

Tháng tám năm 1945 ở Hà Nội (11/12/2020)

 

Thăm nhà máy dệt mới khánh thành (11/12/2020)

 

Thấu hiểu phong tục của một dân tộc (11/12/2020)

 

Trên giường bệnh (11/12/2020)

 

Trường học của Bác (11/12/2020)

 

Đánh nó xong rồi ta phải làm gì? (10/12/2020)

 

Để Bác giới thiệu cho (10/12/2020)

 

Để Bác quạt (10/12/2020)

 

Đi thăm miếu Khổng Tử (10/12/2020)

 

Gặp Bác ở hồ chứa nước Suối Hai (10/12/2020)

 

Hai lần gặp Bác (10/12/2020)