Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 16/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở các quốc gia, vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 10/3/2020, thế giới đã ghi nhận gần 114.000 ca nhiễm, với trên 4.000 người đã tử vong. Dịch bệnh đã tác động tới sự phát triển kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường, đặc biệt, Việt Nam vừa mới ghi nhận thêm một số trường hợp nhiễm mới vào ngày 06/3/2020, tình hình dịch bệnh chuyển sang giai đoạn mới, đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời, phù hợp ở mức độ cao hơn, toàn diện hơn, quyết liệt hơn.

 

Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

 

Ngày 10/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản số 1007-CV/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương gắn với Công văn số 977-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân phải xác định rõ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và tổ chức đại hội đảng các cấp thành công.

 

Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc địa phương, đơn vị mình phụ trách chủ động triển khai kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

Thứ hai, Ban cán sự đảng  Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và các cấp chính quyền, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động tính toán, triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh hội; phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 

Chuẩn bị các phương án, kịch bản phòng, chống dịch theo từng cấp độ, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không để bị động bất ngờ. Có giải pháp nâng cao vai trò giám sát trong cộng đồng, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Xử lý nghiêm các hành vi che giấu bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn khi học sinh, sinh viên đến trường, cũng như việc tổ chức tiếp nhận, cách ly đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài từ các quốc gia, vùng có dịch đến địa bàn tỉnh. Tăng cường năng lực giám sát, kiểm soát và phòng, chống dịch trong nội địa và tuyến biên giới.

 

Trong trường hợp cần thiết, các cấp, các ngành tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết. Tăng cường quản lý, hạn chế việc cán bộ, đảng viên đi nước ngoài để tập trung phòng, chống dịch bệnh và ngăn ngừa khả năng nhiễm bệnh, lây lan.

 

Thứ ba, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với chính quyền các cấp trong Tỉnh thường xuyên phổ biến, tuyên truyền giúp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu rõ về sự nguy hiểm, tác hại của dịch bệnh Covid-19, từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân cùng tham gia thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan nhưng cũng tránh gây hoang mang, lo lắng quá mức.

 

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường định hướng, chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục về diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mọi người để chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lí nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống và sinh hoạt của người dân….

NGUYỄN NGUYỄN