Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Tân Châu đề xuất nội dung giám sát năm 2021

Ngày đăng 21/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 21/02/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị thị xã Tân Châu đã có văn bản đề xuất nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh vào năm 2021.

Đề xuất nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát:

Nội dung giám sát trước kỳ họp giữa năm 2021 xem xét tình hình khai thác cát sông trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Nội dung giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021, xem xét việc triển khai thi hành Luật đất đai trên lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Nội dung kế hoạch giám sát của Tổ đại biểu trong năm 2021:

Nội dung giám sát trước kỳ họp giữa năm 2021: Giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý thu thuế trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Nội dung giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021: Công tác thực thi công vụ của một số ngành trên địa bàn thị xã Tân Châu./.

NGUYỄN NGUYỄN