Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên khóa XI họp bất thường xem xét thông qua một số nội dung quan trọng

Ngày đăng 10/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 9/3/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên khóa XI đã tiến hành khai mạc tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Qua đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố; đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Minh Châu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và ông Nguyễn Thanh Quang, Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố.

Responsive image
 
 
Responsive image
 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Đề án đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang; Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cuối năm 2018 ngân sách thành phố; Nghị quyết Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2020; Nghị quyết về Điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác…

NGUYỄN NGUYỄN