Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chợ Mới: Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn năm 2020

Ngày đăng 02/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 21/02/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới đã có Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn năm 2020. Với chủ đề hội nghị là “Giải pháp nâng cao công tác chuẩn bị quy trình, thủ tục kiện toàn các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu và công tác thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân”.

Qua hội nghị lần này nhằm trao đổi những kinh nghiệm nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời  giúp cho Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp từng bước nắm vững, nâng cao chất lượng trong công tác chuẩn bị các quy trình, thủ tục về từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định của Luật; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chương trình giám sát và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, thời gian hội nghị giao ban sẽ diễn ra vào ngày 13/03/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân huyện Chợ Mới./.

NGUYỄN NGUYỄN