Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố

Ngày đăng 11/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 07/5/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo kết quả khảo sát, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng thời gian, đúng luật định; công tác tuyên truyền cổ động, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội; công tác đảm bảo cơ sở vật chất và hậu cần được vận hành đúng kế hoạch để phục vụ tốt cho công tác bầu cử. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện khá tốt; các xã, phường, thị trấn đã niêm yết danh sách cử tri đúng quy định, địa điểm, thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri rà soát, đối chiếu.

Các bước chuẩn bị cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch phối hợp cụ thể giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Qua khảo sát, giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm các vấn đề sau:

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu, phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Ðảng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, tạo được khí thế để nhân dân thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và hăng hái đi bầu cử.

Rà soát, kiểm tra lại tất cả các điểm bỏ phiếu bảo đảm thống nhất về hình thức niêm yết, sơ đồ khu vực bỏ phiếu; đảm bảo việc bố trí trang nghiêm, tiết kiệm đúng quy định, nhất là các điểm ở nhà dân, cơ sở tôn giáo, thờ tự.

Xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19 (theo cấp độ thấp, cao) để ứng phó kịp thời, hiệu quả trong thời điểm diễn ra bầu cử; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm diễn ra bầu cử.

Tổ chức tập huấn cho những người trực tiếp tham mưu, phục vụ làm công tác bầu cử; ưu tiên chọn, trưng dụng những người có kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

Đảm bảo 100% cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được đáp ứng kịp thời, đầy đủ. Cần có biện pháp dự phòng các trường hợp bị ảnh hưởng xấu của thời tiết.

Quan tâm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để ứng cử viên xây dựng chương trình hành động; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri để vận động tranh cử tại nơi ứng cử đúng quy định, dân chủ và công bằng, bố trí địa điểm, thời gian hợp lý để người ứng cử được trình bày tóm tắt chương trình hành động của mình trước cử tri.

Đối với lực lượng công an, quân sự cần nắm bắt thông tin về những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối… để tham mưu Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cấp huyện kịp thời định hướng công tác phản tuyên truyền và có phương án đối phó kịp thời. Chủ động nắm chắc tình hình, chú trọng công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các điểm bỏ phiếu (nhất là các điểm bỏ phiếu trưng dụng nhà dân, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo).

Chỉ đạo Phòng Y tế huyện điều phối các hoạt động về y tế phục vụ bầu cử; phối hợp với các lực lượng do Ủy ban bầu cử, Ủy ban nhân dân các cấp bố trí thực hiện công tác đo thân nhiệt, giám sát, nhắc nhở người tham gia bầu cử thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách… khi tham gia bầu cử....

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh:

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các thành viên Ủy ban bầu cử các cấp; ban bầu cử, tổ bầu cử, chuyên viên giúp việc của Ủy ban bầu cử các cấp để thống nhất trong triển khai thực hiện.

Chỉ đạo Sở Y tế và Ủy ban bầu cử cấp huyện phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh, kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu, đánh giá công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử; tổ chức giám sát, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu. Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi cần thiết; điều phối, bố trí cán bộ y tế tham gia các Tổ bầu cử để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng, chống dịch tại nơi bầu cử./.

NGUYỄN NGUYỄN