Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện các công trình thuộc dự án Cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Châu Phú

Ngày đăng 17/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh về nguyên nhân tiến độ triển khai thực hiện dự án các công trình thuộc dự án Cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Châu Phú (gồm các xã Ô Long Vĩ, Bình Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Mỹ Đức và Mỹ Phú) rất chậm so với kế hoạch.

Ngày 16/6/2021, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh có báo cáo số 485/BC-BQLDA về việc trả lời kết quả thực hiện nội dung chất vấn của đại biểu như sau:

 

Dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020: Huyện Châu Phú hiện nay có 03 gói thầu xây lấp là gói thầu số 17, gói thầu số 18 và gói thầu số 24. Tình hình thực hiện như sau:

 

Gió thầu số 17: Xây dựng 10 cống kiểm soát lũ. Công trình được triển khai thi công trên phạm vi 02 xã Ô Long Vĩ và Bình Phú, tiến độ đạt 24%.

Gói thầu số 18: Xây dựng 03 cầu giao thông và 06 tuyến đê bao kiểm soát lũ. Công trình được triển khai trên địa bàn xã Ô Long Vĩ, Vĩnh Thạnh Trung và xã Mỹ Đức. Hiện nay đang triển khai cống 05 tuyến đê bao kiểm soát lũ và 03 cầu giao thông, tiến độ thi công đã đạt 72%.

Gói thầu số 24: Xây dựng 08 tuyến đê bao kiểm soát lũ và 02 tuyến đường cộ. Công trình được triển khai trên địa bàn xã Bình Phú, Mỹ Phú và Mỹ Đức. Tiến độ thi công đã đạt 86%.

Nguyên nhân chậm tiến độ:

Công tác giải phóng mặt bằng do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện đến nay vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công các cống và cầu giao thông.

Nhà thầu thi công chậm tiến độ do khả năng huy động tài chính hạn chế.

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ:

Đối với các hạng mục cầu giao thông và cống: Ban Quản lý dự án chủ động đăng ký làm việc với UBND huyện để trao đổi các giải pháp xử lý, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường. Ngoài ra, UBND tỉnh đã cho chủ trương khi thực hiện xong công tác kiểm kê tài sản thiệt hại, dự thảo phương án bồi thường được thông qua Hội đồng bồi thường, nếu các hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng trước sẽ được tạm ứng 70% giá trị bồi thường, hỗ trợ. Do đó, công trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, kiến nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương cho Công ty cổ phần điện nước An Giang thực hiện thi công lắp đặt các tuyến nước sạch tại các tuyến kênh 10, kênh 11 và kênh 13 xã Ô Long Vĩ để sau khi hoàn thiện công tác bồi thường sẽ triển khai thi công được các cống.

Dự kiến tiến độ hoàn thành các gói thầu:

Gói thầu số 17: Theo kế hoạch làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất trước đây thì đến tháng 3/2021 Hội đồng bồi thường sẽ bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên hiện nay công tác thực hiện bồi thường vẫn chưa xong. Tiến độ hoàn thiện các hạng mục dự kiến đến ngày 31/12/2022.

Gói thầu số 18:

* Các hạng mục đê bao:

Xã Ô Long Vĩ: Hạng mục: Nâng cấp đê Bắc Cần Thảo (kênh 7 - kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên) còn lại đoạn dài 700m từ kênh 10 đến kênh 11 hiện chưa có mặt bằng thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành trong 04 tháng kể từ khi vận động bàn giao được mặt bằng.

Hạng mục: Đê bờ Nam kênh Đào (kênh 7 - kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên), mặt đường láng nhựa dài 4.262m, hiện đã thi công hoàn thiện 400m đoạn còn lại sẽ thi công hoàn thiện trước ngày 30/6/2021.

Hạng mục: Đê bờ Nam kênh Đào (kênh 7 - kênh Hào Đề lớn), mặt đường láng nhựa dài l.061m, hiện công trình đang thi công và sẽ thi công hoàn thiện trước ngày 30/6/2021.

Các hạng mục cầu giao thông: Cầu kênh 7 - Bắc Cần Thảo và cầu Hào Đề Lớn - Nam kênh Đào: Đã hoàn thiện bê tông mặt cầu.

Cầu Hào Đề Lớn - Bắc Cần Thảo: Đang thi công bệ mố hai bên.

Thời gian hoàn thành công trình dự kiến đến ngày 30/11/2021.

Gói thầu số 24:

Đổi với 02 hạng mục công trình Đông kênh 16 xã Bình Phú và Bắc kênh 3/2 xã Mỹ Đức: Do thay đổi giải pháp thi công và đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh nên dự kiến sẽ hoàn thành cuối ngày 31/12/2021/.

Bảo Giang