Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Về hỗ trợ nhà ở cho người có công và cho hộ nghèo

Ngày đăng 01/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị: Việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ, đã thực hiện hoàn thành giai đoạn 2011 - 2015, tuy nhiên (giai đoạn 2016 - 2020) phát sinh mới rất nhiều trường hợp người có công, hộ nghèo theo chuẩn “nghèo đa chiều” có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Chính phủ tiếp tục thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hai đối tượng nêu trên. Đồng thời, kiến nghị tỉnh xem xét tăng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách vào nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho nhóm đối tượng đặc thù vay ưu đãi, như: người có công, bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong án phạt tù, người cai nghiện ma túy trở về cộng đồng,..

Ngày 22/5/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn số 1133/SLĐTBXH-LĐVL báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Nội dung này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo tại Công văn số 2780/SLĐTBXH-VP ngày 06/12/2019 về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX. Đến nay, kết quả thực hiện như sau:

* Việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và các Thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan, Sở Lao động- TBXH đã phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện rà soát, xét chọn kịp thời và đã ban hành các Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn. Số hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở cụ thể từng giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1 (2014- 2016):  căn cứ các Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013; Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 và Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của UBND An Giang.

Số lượng đã thực hiện là 2.020 hộ  (trong đó: 1.414 hộ xây dựng mới nhà ở; 606 hộ sửa chữa nhà ở) với kinh phí hỗ trợ là 82,82 tỷ đồng.

2. Giai đoạn 2 (2017- 2018): Trên cơ sở các Quyết định trên và Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang: Số lượng tỉnh đề nghị: 4.693 hộ (cất mới: 2.432 hộ; sửa chữa: 2.261 hộ với kinh phí dự kiến thực hiện (giai đoạn 2) là 166,82 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế chỉ được Trung ương cấp kinh phí thực hiện là 3.380 hộ  (trong đó: 1.857 hộ xây dựng mới nhà ở; 1.523 hộ sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí hỗ trợ là 123,31 tỷ đồng.

Đến cuối 2018, An Giang đã thực hiện hỗ trợ cho 5.400 hộ, bao gồm: xây mới 3.251 hộ, sửa chữa 2.129 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ là 206,13 tỷ đồng.

3. Giai đoạn 2019- 2020: UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định phân bổ kinh phí (ngân sách địa phương) thực hiện hỗ trợ 1.113 hộ (trong đó: xây dựng mới 554 hộ; sửa chữa 559 hộ). Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 38,88 tỷ đồng, như sau:

- Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019: 265 hộ (trong đó: 119 hộ xây dựng mới nhà ở; 146 hộ sửa chữa nhà ở) với kinh phí hỗ trợ là 8.870 triệu đồng.

- Quyết định số 3179 /QĐ-UBND ngày 30/12/2019  (Đợt 2- 2019) là 302 hộ (cất mới: 131 hộ; sửa chữa: 171 hộ) với kinh phí 9.970 triệu đồng.

- Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 (năm 2020), là 546 hộ (xây mới: 304 hộ; sửa chữa: 242 hộ) là 20.040 triệu đồng.

Như vậy, tính đến 5/2020, An Giang đã thực hiện hỗ trợ nhà ở  theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.cho 6.513 hộ, bao gồm: xây mới 3.825 hộ, sửa chữa 2.688 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ là 245,01 tỷ đồng, hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giải quyết cơ bản khó khăn về nhà ở người có công trên địa bàn tỉnh An Giang. 

* Việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo “chuẩn nghèo đa chiều”

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015;

Qua thực tế triển khai, trong giai đoạn 2016-2019, tỉnh An Giang đã hỗ trợ hoàn thành cho trên 1.690 hộ nghèo, góp phần giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, yên tâm phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Trong đó, Chính sách hỗ trợ về nhà ở: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan và các địa phương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016- 2020 bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Do đó, tỉnh đã triển khai khảo sát các hộ nghèo giai đoạn 2016- 2020 (hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều) có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Kết quả, trên địa bàn tỉnh có trên 5.800 hộ nghèo có nhu cầu về hỗ trợ nhà ở. Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở sẽ giúp những hộ này được cải thiện nhà ở có nơi ở ổn định, tập trung sản xuất để tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhận thấy vấn đề trên, tỉnh đã có kiến nghị và được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận báo cáo với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về khó khăn của hộ nghèo trên địa tỉnh (Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh) và đã được Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện (Báo cáo số 418/BC-ĐGS ngày 05/4/2019 của Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Kiến nghị của cử tri về tăng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách vào nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho nhóm đối tượng đặc thù vay ưu đãi, như: người có công, bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong án phạt tù, người cai nghiện ma túy trở về cộng đồng… tỉnh ghi nhận và đang xem xét./.

Kim Yến