Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Sở LĐ TB và Xã hội trả lời kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Về xem xét cho địa phương công nhận đối tượng bệnh hiểm nghèo để hưởng chế độ thuận tiện hơn

Ngày đăng 01/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị: Sở Lao động- TBXH và Sở Y tế xem xét cho địa phương công nhận đối tượng bệnh hiểm nghèo để hưởng chế độ thuận tiện hơn. Vì hiện nay, việc tổ chức giám định các bệnh hiểm nghèo và xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh thực hiện, thủ tục nhiêu khê đối với các bệnh hiểm nghèo như: suy tim độ 3, ung thư, suy thận... đã có bệnh án của Bệnh viện tuyến trung ương.

Ngày 22/5/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn số 1133/SLĐTBXH-LĐVL báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã báo cáo giải trình tại công văn số 2780/SLĐTBXH-VP ngày 06/12/2019 về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đang thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho người khuyết tật theo quy định của Luật người khuyết tật; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Người khuyết tật (trong đó có người mắc các bệnh hiểm nghèo) được trợ cấp xã hội hàng tháng phải là: Người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người khuyết tật nặng (quy định tại Khoản 1, Điều 44, Luật tật người khuyết tật).

Việc xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật ở cấp xã do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật của Hội đồng là quan sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua thực hiện hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội quy định tại Phiếu xác định mức độ khuyết tật (theo Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH) để xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật đối với từng người khuyết tật.

 Ngoài những tiêu chí, thẩm quyền thực hiện của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã không xác định được mức độ khuyết tật cho người khuyết tật thì giới thiệu lên Hội đồng Giám định y khoa.

Hội đồng Giám định y khoa thực hiện theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Liên bộ: Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.

Cho nên, người mắc bệnh nan y có bệnh án của Bệnh viện tuyến Trung ương muốn hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng phải có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã (kết luận khuyết tật nặng và đặc biệt nặng) hoặc kết luận của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh./.

Kim Yến