Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát chuẩn bị cho công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh

Ngày đăng 23/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 19/3/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Kế hoạch khảo sát nhằm phục vụ cho công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Theo kế hoạch từ ngày 24/3/2020 đến ngày 25/3/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành khảo sát tại UBND xã An Hảo, huyện Tịnh Biên; UBND xã Vĩnh Phước và xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn; UBND xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành; UBND phường Long Sơn, thị xã Tân Châu; UBND xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú và UBND xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.

Nội dung khảo sát nhằm xem xét Quy trình và hồ sơ sáp nhập, điều chỉnh các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang theo Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thông qua khảo sát thực tế tại cơ sở sẽ làm căn cứ phục vụ công tác thẩm tra nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh, thuộc lĩnh vực Ban pháp chế phụ trách thẩm tra./.

NGUYỄN NGUYỄN