Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tích cực, trách nhiệm tham gia ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội trong năm 2020

Ngày đăng 14/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Theo Chương trình kế hoạch công tác, trong năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tích cực, trách nhiệm tham gia ý kiến các báo cáo trình mỗi kỳ họp, phiên họp Quốc hội trong thảo luận tại tổ hoặc tại hội trường, cụ thể:

Tại kỳ họp thứ 9: Tập trung xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. Xem xét báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em...

 

Responsive image

Hình ảnh đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tham gia đóng góp ý kiến

thảo luận tại Hội trường của kỳ họp Quốc hội

 

Tại kỳ họp thứ 10, xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, việc tiếp công dân, xử lỷ đơn thư và giải quyết KNTC; báo cáo công tác năm 2020 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Tiến hành chất vấn việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp. Xem xét báo cáo của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, ùy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Đồng thời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cũng sẽ xây dựng kế hoạch giám sát theo yêu cầu Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng dân tộc, các ủy ban, các Ban của Quốc hội trên địa bàn tỉnh./.

NGUYỄN NGUYỄN