Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Ngày đăng 16/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 09 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký các Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Nghị quyết số 1433/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 30/6/2021.

2. Nghị quyết số 1423/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 30/6/2021.

3. Nghị quyết số 1422/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 30/6/2021./.

Kim Yến