Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn quyết định ban hành chương trình giám sát năm 2020

Ngày đăng 30/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn vừa Quyết định ban hành chương trình giám sát năm 2020 để đánh giá tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qúốc phòng, an ninh năm 2020. Cụ thể:

Trước kỳ họp giữa năm 2020, Ban sẽ tiến hành khảo sát tại UBND xã, thị trấn Tri Tôn và giám sát Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện về kết quả thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020; khảo sát trường mầm non tư thục Tuổi Thơ, Sương Vy, Khánh Băng và giám sát UBND thị trấn Tri Tôn, giám sát qua văn bản đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn thị trấn Tri Tôn từ năm 2017 đến nay.

 

Trước kỳ họp cuối năm 2020, Ban sẽ tiến hành giám sát kết quả thực hiện lời hứa đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDAĐTXDKV huyện; giám sát Phòng Văn hóa – Thông tin huyện về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo và hoạt động của các cơ sở kinh doanh văn hóa có điều kiện; giám sát Phòng Tài chính – Kế hoạch việc thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 và lĩnh vực đầu tư công trên địa bàn huyện./.

Kim Yến