Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Xem xét thông qua Đề án Chống ngập thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày đăng 17/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực HĐND thành phố Châu Đốc đã họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 02 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022; xem xét thông qua Đề án Chống ngập thích ứng biến đổi khí hậu, kết hợp vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn 2020 – 2025; phê duyệt kế hoạch sử dụng tiền trúng đấu giá cho thuê khu đất Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Châu Đốc…Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe UBND thành phố báo cáo các chuyên đề: Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, văn minh thương mại trên địa bàn thành phố Châu Đốc; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố; kết quả giải quyết tình trạng chèo kéo, lừa gạt du khách tại khu vực phường Núi Sam; công tác tổ chức Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam năm 2021; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021...Ngoài ra, kỳ họp sẽ nghe thông báo của UBMTTQVN thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân…Thường trực HĐND yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong 02 ngày, ngày 04 và ngày 05/8/2021.

Kim Yến