Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử theo định kỳ trước cử tri

Ngày đăng 08/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Để tạo điều kiện cho cử tri giám sát hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 2026.

Ngày 07/9/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

Định kỳ vào tháng 10 hằng năm các vị đại biểu HĐND tỉnh viết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử.

Responsive image
 

Nội dung báo cáo: Việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống của đại biểu dân cử; việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử trên các lĩnh vực: Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; thực hiện chức năng giám sát trước và trong kỳ họp HĐND; thực hiện chức năng chất vấn tại kỳ họp HĐND về những nội dung mà cử tri phản ánh tại hội nghị tiếp xúc cử tri hoặc trực tiếp phản ánh với đại biểu. Kết quả thực hiện Chương trình hành động cá nhân khi ra ứng cử đại biểu HĐND.

Nếu là cán bộ, công chức nhà nước thì báo cáo thêm nội dung thực hiện nhiệm vụ Đảng và nhà nước phân công, việc trả lời và thực hiện nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu.

Thời điểm gửi báo cáo năm 2021: Trước ngày 06/10/2021.

Nơi nhận báo cáo: Thường trực HĐND tỉnh (thông qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu thực hiện tốt các nội dung nêu trên để giúp cho Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tốt buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021./.

NGUYỄN NGUYỄN