Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Triệu tập kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 22/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa ban hành quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Responsive image
 

Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo chuyên đề: Hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh; kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, kết quả giải quyết ý kiến thảo luận tổ; Thông báo của UBMTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2020... Thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu nãm 2020; Việc chấp hành các quy định pháp luật trong giải ngân và quyết toán vốn đầu tư các dự án Đầu tư công từ năm 2016 2019; Tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 2020; Quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; Công tác bảo quản các xe mô vi phạm an toàn giao thông; công tác phòng chống vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe gắn máy trên Quốc lộ 91.

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường UBND tỉnh./.

NGUYỄN NGUYỄN