Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 02/2020

Ngày đăng 09/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020. Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như:

Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Bên cạnh đó, Đảng viên ở bộ phận Văn phòng đã tham mưu và phục vụ tốt công tác khảo sát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh…

Tại cuộc họp, Chi bộ cũng đã triển khai kế hoạch phát triển Đảng viên mới; đồng thời tiến hành thực hiện quy trình chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội chi bộ Văn phòng.

Responsive image
 

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2020, Chi bộ tiếp tục triển khai tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như: Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; sinh hoạt chuyên đề qua đó sẽ kể những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đồng thời triển khai cho các đảng viên viết bản đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020… 

NGUYỄN NGUYỄN