Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 8/2021

Ngày đăng 14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021. Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Thông tin nội bộ sinh hoạt chi bộ tháng 8/2021 nội dung: Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021).
Responsive image
 

Tổ chức kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bằng hình thức trực tuyến) tại các điểm cầu: Điểm cầu tỉnh tại Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố. Qua xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh đã thông qua 15 nghị quyết, cụ thể như sau: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 và các nghị quyết có liên quan các lĩnh vực: Pháp chế 02 nghị quyết, kinh tế - ngân sách 06 nghị quyết, văn hóa - xã hội 05 nghị quyết...

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 9/2021, các đảng viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Tham mưu xây dựng Kế hoạch và Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; Tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV về phiếu khảo sát ý kiến về bản tin A Bộ Ngoại giao gửi Văn phòng Bộ Ngoại giao; Xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự án Luật.

Chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2021; họp Đảng đoàn HĐND tỉnh./.

NGUYỄN NGUYỄN