Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 4/2021

Ngày đăng 05/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 04/5/2021, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021. Kết quả, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên chi bộ như:

Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thường trực HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại Ủy ban bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố (đợt 2).

Responsive image
 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dich bệnh Covid-19; Công văn số 356/UBND-KGVX ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 368/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ 30/4 và 01/5; Công văn số 377/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 5/2021, các đảng viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như:

Triển khai công văn 141-CV/TU ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp xúc, gặp gỡ giữa bà con cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh với để thực hiện vận động bầu cử.

Chủ động thực hiện các công việc liên quan đến phục vụ cho kỳ họp thứ Nhất và thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; các công việc liên quan đến bầu cử.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19./.

NGUYỄN NGUYỄN