Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Họp Ban Biên tập cuốn kỷ yếu Hội đồng nhân tỉnh An Giang qua các thời kỳ

Ngày đăng 26/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thực hiện kế hoạch và quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Ban biên tập kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh qua các thời kỳ (từ khóa I đến khóa IX). Đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Biên tập đã chủ trì cuộc họp Ban Biên tập để trình chiếu và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo kỷ yếu hoạt động của Hội đồng nhân tỉnh qua các thời kỳ.
Responsive image
 

Tại cuộc họp, các ý kiến đã tập trung đóng góp ý kiến cho bản dự thảo kỷ yếu Hội đồng nhân tỉnh tập trung vào các nội dung như: Cách sắp xếp, cách trình bày nội dung cho hợp lý; màu sắc, việc trang trí, hình ảnh đại biểu HĐND tỉnh, các hình ảnh minh họa hoạt động của Hội đồng nhân dân trong kỷ yếu; việc cập nhật và trích yếu đầy đủ các thông tin của đại biểu HĐND tỉnh qua các thời kỳ phải đảm bảo tính chính xác...

 

Ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Việc xây dựng, hoàn thiện cuốn kỷ yếu hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhằm sưu tầm, tập hợp quá trình hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân tỉnh, qua đó ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ đại biểu HĐND tỉnh qua các thời kỳ, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau này...

 

Qua đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần tập trung để hoàn chỉnh bản dự thảo kỷ yếu (lần cuối) chậm nhất vào tháng 6/2021. Đồng thời dự toán kinh phí bổ sung để thực hiện cuốn kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh từ khóa I đến khóa IX đảm bảo theo đúng quy định./.

NGUYỄN NGUYỄN