Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có thành tích tốt trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng 08/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Chiều ngày 04/2/2021, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Tấn Kiết đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Thường trực HĐND tỉnh xét khen thưởng tập thể, cá nhân đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Qua thảo luận, xem xét đối hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, các tập thể Tổ đại biểu, cá nhân các vị đại biểu đã có nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua 2016 - 2021.

Kết quả, qua bỏ phiếu, Hội đồng xét khen thưởng thống nhất đề nghị: Về cá nhân có 44 vị đại biểu HĐND tỉnh được đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh; tập thể 03 Ban HĐND tỉnh và 05 Tổ đại biểu HĐND tỉnh được đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, Hội đồng xét khen thưởng cũng đề nghị bổ sung đối với các tập thể có nhiều thành tích trong công tác phối hợp thực hiện các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ qua như: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Báo An Giang và Đài PTTH An Giang.

Hội đồng xét khen thưởng cũng thống nhất đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh đối với một số tập thể, cá nhân của Văn phòng HĐND tỉnh đã có thành tích đóng góp tích cực trong công tác tham mưu, phục vụ góp phần thành công chung trong hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Qua việc khen thưởng nhằm ghi nhận và biểu dương đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu, các Ban HĐND tỉnh, các cá nhân, tập thể đã có thành tích tốt trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

NGUYỄN NGUYỄN